<

Twan Janssen:


We kennen de werken van Kiki Kogelnik of we denken ze te herkennen. We hebben ze allemaal gezien op covers van magazines, als advertenties in bladen, op tv of op billboards.
Ik weet bijna zeker dat dat niet het geval is. Wat we hebben gezien waren reclamefoto’s voor luxe kledingmerken, parfums of andere waren; de kunstwerken van Kogelnik zijn daar een stevig commentaar op.
Ze laat haar werken daarop rijmen zodat we de beelden binnenlaten, hun beste bedoelingen accepteren. Pas dan toont ze haar echte intentie: het ontkrachten van die wereld met de stijlmiddelen van de popart. Zou je in de hier getoonde prints nog een verheerlijking van massaconsumptie kunnen lezen, de werken waarin ze silhouetten van zichzelf en haar vrienden uitknipte uit vinyl en aan hangers te drogen hing, laten weinig aan de verbeelding over
In de wereld van Kogelnik is de mens een domme consument die opnieuw moet worden opgevoed.